Takrenoveringar för husbolag

Takrenoveringar för husbolag smidigt i Satakunda

Vi på Solarkatto funderade och planerade länge och väl på hur man klokast utför en takrenovering åt ett husbolag, som ju många gånger är ett orosmoment för bolag då det kan te sig omständligt och även kostsamt. Det resulterade i ett noga uträknat servicepaket; en helhetslösning där även de minsta detaljerna är medräknade. Tack vare detta kan vi erbjuda husbolag en smidig, noga uträknad och kostnadseffektiv takrenovering. Den nogräknade helhetslösningen speglas också i ackordspriset, då vi med långsiktigt arbete och reflektioner kring det lyckats rensa bort onödiga kostnader. Väl planerat är hälften gjort!

Hos oss får ni också samtliga tjänster från en och samma utförare, då vi är det enda företaget i takbranschen i Satakundaområdet som har tillstånd att utföra asbestrivningar.

En yrkeskunnig trio i er tjänst

När du funderar på att en takrenovering för ert husbolag skulle vara aktuellt i Björneborg, Raumo eller varhelst i Satakunda, börja med att kontakta oss! Vi är tre topkunniga yrkesmän inom branschen och vi utför takrenoveringarna som självständiga företagare. Därför är kvalitet och kundnöjdhet väldigt viktigt för oss- om inte ett livsvillkor.

Hur går en takrenovering till för ett husbolag?

När det har gått 20 – 30 år sedan en plåttaksrenovering och materialet föråldras finns det en ökad risk att taket inte längre fullt ut lever upp till de krav som ställs på det. Vi säger inte, att det ska bytas ut bums, bara det att det kan vara läge att kontrollera situationen.

1. Bjud in oss på en besiktning – kostnadsfritt

Om ert husbolag ligger i Björneborg, Raumo eller på andra ställen i Satakunda och ni har funderingar på ert bolags hustak, bjud in oss på en besiktning över vilket tillstånd de är i. Utan kostnad får ni en lägesrapport som berättar om taket är i slutändan på sin levnadscykel eller om den ännu har några säkra år framför sig. Samtidigt kan du ställa frågor om allt som du funderar på kring takrenoveringar. Vi står till tjänst!

2. En konkurrenskraftig takrenoveringsoffert.

Om vi efter genomgången konstaterar att ert tak är i behov av en renovering, utarbetar vi en ackordsoffert. Offerten kommer direkt från oss företagare, du behöver inte vara i kontakt med några mellanhänder. Vi ombesörjer att allt från era önskemål om takets färg till olika taksäkerhetsprodukter tas hänsyn till.

3. Renoveringens steg i ett nötskal

Som en liten aktör är vi i toppklass när det gäller smidighet. Som bäst har vi påbörjat en takrenovering och redan en vecka efter avtalet så är arbetet färdigutfört. I alla lägen kan vi inte lova ett nytt tak på en vecka, men på två kan vi det. Utöver detta städar vi upp arbetsplatsen och forslar bort renoveringsavfall och lämnar ert husbolag att njuta av ett säkert tak för många år framöver.

När saker kring husbolagets tak blir aktuella- gynna de lokala företagarna och kontakta oss

Om du vill att de som arbetar på ert husbolagstak är experter på det och själva ansvariga för utfört arbete och som kan svara på frågor under arbetets gång fast direkt från taket, välj oss. Ta kontakt med oss så kommer vi förbi och besiktigar ert tak!